Mingel med styrelsen

Kom och mingla med styrelsen tisdagen den 8 november kl 19.00 i föreningslokalen.

Något att äta något att dricka och prata om dina önskemål och synpunkter på vår förening.

Kanske få nyheter och intressant information från styrelsen.

Välkommen
Styrelsen