Nu effektiviserar vi värmesystemet

Vi har tecknat avtal med Stockholm Energi om ett bättre styrsystem för fördelning av värmen till fastigheterna och lägenheterna.

Idag styrs tillförseln av värme till lägenheternas element utifrån aktuell utomhustemperatur. Med värmeoptimeringssystemet Intelligy får vi en bättre styrning av värmetillförseln, med en jämnare och behagligare inomhustemperatur som resultat. Föreningens värmekostnader blir också lägre.

Så här fungerar det

En sensor kommer att installeras i ca 60 lägenheter, jämnt fördelade. Ungefär en lägenhet på varje våningsplan utrustas med en sensor. Fördelningen av sensorerna har också tagit hänsyn till lägenhetens läge på respektive våningsplan. Du som bor i en berörd lägenhet kommer inom kort få mer information i din brevlåda.

Med hjälp av sensorn kommer Stockholm Energi och vi sedan att kunna mäta och analysera värmetillförseln i våra fastigheter. Sensorn är inte ett värmereglage för lägenheterna, utan samlar endast in mätvärden som sedan analyseras. Mätvärdena hämtas automatiskt, ingen manuell avläsning kommer ske.