Nu startar nya sophanteringen

Med start den 6 maj ändrar vi rutinerna för sophantering. Då börjar vi successivt plombera sopnedkasten, och du slänger dina hushållssopor i sopskåpen som finns utplacerade runt fastigheten. Du ska också sortera ut ditt matavfall och slänga i särskilda påsar. Så länge sopnedkastet i din trappuppgång är öppet kan du använda det, men när det väl är plomberat är det dags att börja använda sopskåpet.

Om sopskåpen

  • Du öppnar sopskåpen med din nyckel som går till källar- och vindsdörrar.
  • I skåpen finns kärl för hushållssopor respektive matavfall. Skyltar på skåpen markerar vilken typ av avfall du ska slängas var, till exempel matavfall.

Matavfall hanteras separat

Nytt är också att du ska sortera ut matavfall i särskilda påsar. Påsarna med matavfall slänger du i ett separat kärl i sopskåpen. Påsar kommer att finnas att hämta i garageinfarten Artillerigatan 78 (vid källsorteringen). Här kan du läsa mer om sortering av matavfall.

Hämta ditt startpaket för matavfall

Från och med måndag den 6 maj kan du hämta en påshållare + påsar för matavfall i garageinfarten Artillerigatan 78 (vid källsorteringen). Mellan kl. 18-19 samma dag kommer styrelsen finnas på plats och svara på frågor om de nya rutinerna för sophanteringen.

Sorterar vi bra kan det sänka föreningens kostnader

Avfallshämtningen ingår i föreningens kostnader. Matavfallsinsamlingen är subventionerad och sorterar vi ut matavfall kan vi få en lägre avfallskostnad i föreningen.

Återvinning, grovsopor

Vi gör just nu inga förändringar avseende återvinning och källsortering. Tidningar och annat papper, kartonger, små batterier samt glödlampor lämnas som vanligt i garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18. Glas, plast, metall, elektronik och allt annat lämnar du på återvinningsstation, mobil miljöstation eller på närmaste återvinningscentral. Vi fortsätter också att ställa upp en container för grovsopor ca 5 gånger per år.

Styrelsen planerar att inrätta utrymmen för sortering av glas, plast, metall etc. inom fastigheten.