Nya tvättider i tvättstuga 1 och 2.

Från och med den 22 maj 2019 ändras tvättiderna till 3 timmar per pass.
Nu har alla tvättstugor uppgraderats enligt nedanstående. Syftet med uppgraderingen är att öka tvätt- och torkkapacitet.
• I alla tvättstugor har nu installerats ett stort nytt torkskåp med mycket bättre torkkapacitet till en lägre energiförbrukning.
• I tvättstugorna 1 och 2 står de gamla mindre torkskåpen kvar och kan utgöra komplettering vid stora tvätt mängder.
• I tvättstuga 1 och i Grön har en ny stor tvättmaskin installerats utöver de två som redan finns. De nya maskinerna klarar10,5 kg tvättgods och kan användas även för grovtvätt, mattor etc.
• Tvättstuga Blå har fått en ny stor torktumlare. I Blå finns sedan tidigare 2 relativt nya tvättmaskiner.
• Ny Torktumlare i Tvättstuga 3 flyttas till Grön varefter Blå och Grön har samma torkkapacitet
• Tvättstuga 3 stängs 21/5 för att renoveras och hyras ut.
Tvättiderna 1:an och 2:an ändras 2019-05-22 från 4 timmar till 3 timmar. Det sista passet (19 – 22) har alltid varit 3 timmar. Genom att övergå till 3-timmars pass uppkommer ytterligare ett tvätt pass per tvättstuga mellan 7 – 22. Detta för att kompensera att tvättstuga 3 stängs.
Bokad tid som ej tas i anspråk inom 30 minuter avbokas automatiskt.
OBS! De som redan har en bokad tid när ändringen sker får en ny tid – kontrollera detta på bokningstavlan eller i app:en.

Hälsningar
Styrelsen