Om du vill hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Tänk på att det finns regler för detta, och att du alltid måste ha föreningens godkännande innan du hyr ut.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

På föreningens webbplats finns ett formulär för ansökan. Fyll i samtliga uppgifter, inklusive skäl för uthyrningen, och skicka in. Formuläret finns också som blankett att ladda ner, skriva ut och fylla i för hand. Du kan ansöka om tillstånd för uthyrning för ett år i taget.

Mer information om andrahandsuthyrning samt formulär

Har du glömt att ansöka?

Om du redan hyr ut din lägenhet men har missat att skicka in ansökan – fyll i och skicka in den snarast. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd kan det i värsta fall innebära att du förlorar rätten till bostaden. Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10.