Om eldningsförbud + kom ihåg inför julen

Uppdatering gällande eldningsförbudet

Styrelsen vill tacka för ert tålamod med brandskyddskontroll av rökgångar och sotning. Det återstår dock några rökkanaler där sotaren inte kommit in i vindsförråd, samt några där tillträde till lägenhet ej medgivits för sotaren.

Status för eldning i öppna spisar inför julen ser ut så här:

  • Armfeltsgatan: tillåtet att elda, förutom för fyra lägenheter.  Dessa är aviserade och styrelsen kommer ta separat kontakt.
  • Artillerigatan 80 och 82: Fortsatt eldningsförbud tills nytt besked kommer.
  • Artillerigatan 74, 76, 78, 84 samt 86: Allt klart och eldning är tillåten.

När du eldar öppna spisen – elda med försiktighet. Våra öppna spisar är inte gjorda för att primärt vara en värmekälla, utan ska mer betraktas som en ”mysfaktor”.

Avgiftsavier per post

Avier för avgiftsbetalning för första kvartalet 2024 får du per post under december. Anledningen till detta är att vi vid årsskiftet byter ekonomisk förvaltare. Ny förvaltare blir Botema. Under första kvartalet 2024 kommer du sedan kunna ändra till autogiro på Botemas portal. Om du inte har fått någon avi under december månad, hör av dig till styrelsen på info@brfbacken.com.

Brandsäker jul

Jul och vinter brukar betyda tända ljus av olika slag. Kolla brandvarnaren en extra gång, se till att sladdar och kontakter till julbelysningarna är hela och ta del av vår brandsäkerhetsinformation.

Brandsäkerhet

Ta hand om ditt julklappspapper

Julklappspapper och förpackningar får absolut inte kastas i sopnedkasten.  Låt oss även hjälpas åt att undvika översvämning i pappersåtervinningen:

  • Släta ut och vik ihop julklappspapper och lägg i återvinningskärlet för pappersförpackningar, eller i papperssäckar som placeras ut i återvinningsrummet.
  • Vik ihop och platta till kartonger innan du lägger dem i återvinningskärlet.

God jul & gott nytt år önskar styrelsen!