Ordningsregler för föreningslokalen

När du hyr föreningslokalen förbinder du dig att följa dessa ordningsregler. Om du slarvat med städningen eller om något går sönder är det du som får stå för kostnaderna.

Rökning

Det råder rökförbud i lokalen, vilket även gäller i alla allmänna utrymmen i fastigheten. Om rökning sker utomhus svarar du som hyr lokalen för att det finns lämpliga kärl för fimpar och att dessa tas bort vid städning.

Marschaller

Marschaller får inte ställas utanför lokalen eller vid portar eller entréer.

Gäster

Maximalt 60 personer får samtidigt vistas i lokalen. Gäster får inte uppehålla sig i entréer eller källargångar.

Håll dörrar stängda

Håll dörrarna till källargången och garaget stängda – de får inte ställas upp obemannade. Vid hög ljudnivå ska du också hålla fönstren stängda.

Tider

Lokalen ska vara utrymd senast klockan 24.00, vilket innebär, att aktiviteterna måste avslutas tidigare. Höga ljud och musik dämpas senast klockan 23.00

Städning mm

Städutrustning och rengöringsmedel finns i anslutning till wc och dammsugare i förrådet i köket. Handdukar finns inte.

  • Golven sopas/dammsuges och fukttorkas vid behov. Använd endast lätt fuktad mopp.
  • Wc och handfat rengörs.
  • Spis, mikro, kyl och frys rengörs och strömmen stängs av med huvudströmbrytare till vänster vid dörren ut till garaget. Kontrollera spis och annan el. innan du lämnar lokalen. Glöm inte soporna!

Sopor

Ta med dig alla sopor. Hushållssopor kastas i tillslutna plastpåsar i det egna sopnedkastet. Emballage och kartonger bortforslas.

Möbler

  • Bord, 6 st. hopfällbara, placeras bakom gardinerna vid fönstersidan.
  • Stolar 50 st. gråklädda, placeras i utrymmet bakom gardinerna till höger i lokalen. Det finns en specialvagn som underlättar flytten av stolar. Ca 20 röda plaststolar förvaras under snedtaket vid köket.