Förvaltning

Bostadsrättsföreningens förvaltning hanteras av:

  • Storholmen Förvaltning AB – teknisk förvaltning, fastighetsskötsel
  • Sveriges Bostadsrätts Centrum AB – ekonomisk förvaltning.

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel, felanmälan, tekniska ärenden, underhållsplan med mera.

För felanmälan, se kontaktuppgifter här.

Ekonomisk förvaltning

  • Betalningsärenden: avgifts- och hyresavier, påminnelser och inkasso
  • Hyresärenden: lokaler, garage och p-platser
  • Bostadsrättsärenden: överlåtelse, pantsättning och kontrolluppgifter, objekts-, lägenhets- och medlemsregister.

Kontakta SBC:s Kundtjänst

Telefon: 0771-722 722

E-post: kundtjanst@sbc.se

Formulär på SBC:s webbplats

Energideklaration

På Boverkets webbplats kan du söka fram aktuell energideklaration för fastigheten.

Sök och hämta energideklaration