Historik

Vår bostadsrättsförening registrerades av Länsstyrelsen den 27 november 1946. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna i kvarteret Mässen 14 (Artillerigatan) och 15 (Armfeltsgatan) och omfattar 176 lägenheter och 28 lokaler.

Föreningens två byggnader uppfördes 1947. De är grönklassade i Stockholms Stadsmuseums klassificering av innerstadsfastigheter vilket innebär att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna är uppförda i funkisstil och ritade av arkitekt Axel Grape.

KalkstensreliefPå  gavelväggen på Artillerigatshuset mot Strindbergsgatan sitter denna kalkstensrelief. Motivet är från Skansen och konstnären som gjort reliefen heter Folke Truedsson. Reliefen gjordes 1948.