Historik

Vår bostadsrättsförening registrerades av Länsstyrelsen den 27 november 1946. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna i kvarteret Mässen 14 (Artillerigatan) och 15 (Armfeltsgatan) och omfattar 176 lägenheter och 28 lokaler.

Föreningens två byggnader uppfördes 1947. De är grönklassade i Stockholms Stadsmuseums klassificering av innerstadsfastigheter vilket innebär att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna är uppförda i funkisstil och ritade av arkitekt Axel Grape. Byggaktör var HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening och byggmästare var Sven Jansson. Trädgården anlades ursprungligen av Walter Bauer, en av Sveriges centrala trädgårdsarkitekter under 1900-talet. Walter Bauer hade även sitt kontor i föreningens fastighet.

Detalj från originalritning, 1947-1948.

 

Kalkstensrelief
På  gaveln mot Strindbergsgatan sitter denna kalkstensrelief gjord av Folke Truedsson, 1948. Motivet är från Skansen.