Skyddsrum

I föreningens fastigheter finns totalt fem stycken skyddsrum, samtliga godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:

  • Artillerigatan 74
  • Artillerigatan 78
  • Artillerigatan 86
  • Armfeltsgatan 20
  • Armfeltsgatan 26

Skyddsrummen är märkta med skyltar dels på husfasaderna där skyddsrummen finns, dels på respektive skyddsrum.

Om skyddsrummen behöver tas i bruk

Om skyddsrummen behöver användas så ska de tömmas och ställas i ordning inom 48 timmar. Det är föreningens ansvar att ställa i ordning skyddsrummen. När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter.  Mat och hygienprodukter med mera finns inte i skyddsrummen. Det behöver du ta med själv. Du får inte ta med några djur till skyddsrummet.

På MSB:s webbplats hittar du det du behöver känna till om skyddsrum, inklusive en checklista på vad som är bra att ta med till skyddsrummet.

MSB: Bra att veta om skyddsrum

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Tänk på att du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.  Det innebär också att våra skyddsrum inte på något sätt är öronmärkta för föreningens medlemmar.

Med hjälp av MSB:s skyddsrumskarta kan du leta upp vilket skyddsrum som är närmast.

MSB:s skyddsrumskarta

Mer information om skyddsrum

På MSB:s webbplats hittar du mer information, till exempel:

Frågor och svar om skyddsrum

Förbered dig för kris