Stadgar

Som nyinflyttad i föreningen är det viktigt att du sätter dig in i föreningens stadgar. I stadgarna anges vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem i Bostadsrättsföreningen Bäcken.

Här nedan hittar du våra aktuella stadgar.

Stadgar Brf Bäcken