Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.

För innevarande verksamhetsår ingår i styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Anders Lindblom, ordförande
Ing-Marie Gren, vice ordförande, ekonomiansvarig
Hans Dyhrfort, sekreterare
Moritz Weiss
, fastighetsfrågor
Lisen Almgren, information, webb

Suppleanter

Sebastian Scheiman, juridik
Urban Öberg,
teknikfrågor