Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.

För innevarande verksamhetsår ingår i styrelsen:

Ordinarie ledamöter

Hans Dyhrfort, ordförande
Ing-Marie Gren, vice ordförande, ekonomiansvarig
Moritz Weiss, teknik, fastighetsfrågor
Urban Öberg, teknik, fastighetsfrågor
Lisen Almgren, sekreterare, information, webb
Sebastian Scheiman, juridik, kommersiella lokaler
Gabriella Sydorw, juridik, kommersiella lokaler