Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.

Ordinarie ledamöter

Hans Dyhrfort, ordförande
Ing-Marie Gren, vice ordförande, ekonomiansvarig
Stefan Nacksten, administration
Moritz Weiss, teknik, fastighetsfrågor
Urban Öberg, teknik, fastighetsfrågor
Lisen Almgren, information, webb

Suppleanter

Sebastian Scheiman