Styrelse, valberedning

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.

Ordinarie ledamöter

Hans Dyhrfort, ordförande
Ing-Marie Gren, vice ordförande, ekonomiansvarig
Stefan Nacksten, administration
Moritz Weiss, teknik, fastighetsfrågor
Urban Öberg, teknik, fastighetsfrågor
Lisen Almgren, information, webb

Suppleanter

Sebastian Scheiman

Valberedning

Valberedningen arbetar från årsstämma till årsstämma. För närvarande ingår följande personer i valberedningen:

  • Mats Rygart (sammankallande)
  • Kalle Skybrant
  • Tord Elfwendahl

Om du vill kontakta valberedningen skickar du ett mejl till mats@rygart.se.