Efterlysning

Föreningen har 2 st uppsättningar av hisskydd som används för att skydda hisskorgen från skador i samband med transporter.

Skydden finns normalt i vårt piskmattrum Artillerigatan 86.

Nu saknas skydden.

Du som har använt dessa och ev vet om de har hamnat på någon annan plats, kontakta Moritz Weiss tel 0708 360 178

Informationsmöte

INBJUDAN

Alla medlemmar i Brf Bäcken är välkomna till ett informationsmöte och ”mingel” med styrelsen tisdagen den 13:e november kl 19 – ca 20.30. i föreningens lokal på Artillerigatan 78, ingång via källargången. Föreningen bjuder på en enkel förtäring och något att dricka. Ingen föranmälan krävs.

Vi kommer att informera om aktuella ämnen bl. a. redovisa föreningens ekonomi, trapphusrenoveringen, hemsidan, bredband, hushållssopor m.m.

Syftet med mötet är att under positiva former informera och umgås. Det finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen och förvaltaren, men inga formella beslut kommer att fattas.

Vi vill gärna ha frågor och förslag till ämnen! Sänd dessa till info@brfbacken.com

Väl mött!

Styrelsen