Test av fjärrvärmenätet 14 december

måndag den 14 december utför Stockholm Exergi tester på fjärrvärmenätet. Testerna pågår mellan kl 8.00-12.00.  Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna och temperaturen på elementen kan sjunka tillfälligt. Leveransen av varmvatten kommer inte att påverkas.

Kylig november, och snart advent

Elda i öppna spisen? Tänk på det här!

  • Ha god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. Dålig ventilation ökar de hälso- och miljöskadliga utsläppen och kan även leda till soteld.
  • Elda med torr lövved. Fuktig ved ger mindre värme och ger ifrån sig betydligt större luftföroreningar.
  • Använd bara ren ved. Det är förbjudet att exempelvis elda mjölkkartonger, plastförpackningar, målat trä eller bitar av impregnerat virke.
  • Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter att du eldat.

Håll ventilerna öppna

När det blir kallare ute drar det ibland kallt hemma i lägenheten. Men att stänga tilluftsventilerna är ingen bra lösning på problemet. Om du stänger ventilerna kan det tyvärr skada hela ventilationssystemet och orsaka dålig inomhusluft. Ventilationssystemets uppgift är att se till att gammal luft förs ut och att ny luft kommer in. Men om ingen luft kommer in via ventilerna får du ett undertryck i lägenheten. Luften kommer då istället in via den öppna spisen – tillsammans med matos, röklukt med mera från grannarna. Inomhusluften hindras också från att sugas ut, vilket bidrar till för hög fuktighet och förorenad luft – med i värsta fall röta och mögel i bostaden som resultat.

Det kan låta konstigt, men istället för att täppa igen ventilerna bör du installera fler ventiler. Ju fler ventiler som finns i lägenheten, desto mindre mängd luft passerar genom varje ventil. Det är gör att upplevelsen av det kalla draget inomhus minskar. Har du ventilerna öppna får du också bättre drag när du eldar i öppna spisen.

Om det ändå drar alltför kallt i din lägenhet, kontakta styrelsen på info@brfbacken.com.

Advent – dags att testa brandvarnaren

Första advent är här och nu är det högsäsong för levande ljus. Men tänk på att levande ljus alltid är en brandrisk. Håll koll på ljusen och släck ljusen när du lämnar rummet.

Är det dags att byta batterier i brandvarnaren kanske? Testa så att du är säker på att din brandvarnare fungerar! Du är enligt lag skyldig att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Har du brandsläckare är det dags att kontrollera dem också. Ett tips är att skaffa en brandfilt – den är oumbärlig om du behöver släcka en brand på spisen eller i kläderna.

Om du vill hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Tänk på att det finns regler för detta, och att du alltid måste ha föreningens godkännande innan du hyr ut.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

På föreningens webbplats finns ett formulär för ansökan. Fyll i samtliga uppgifter, inklusive skäl för uthyrningen, och skicka in. Formuläret finns också som blankett att ladda ner, skriva ut och fylla i för hand. Du kan ansöka om tillstånd för uthyrning för ett år i taget.

Mer information om andrahandsuthyrning samt formulär

Har du glömt att ansöka?

Om du redan hyr ut din lägenhet men har missat att skicka in ansökan – fyll i och skicka in den snarast. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd kan det i värsta fall innebära att du förlorar rätten till bostaden. Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10.

Nytt gruppavtal med Com Hem

Gruppavtalet börjar gälla från 1 januari 2021 och ger dig rabatt på tjänster från Com Hem.

Så här tar du del av tjänsterna

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta Com Hems kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så får du hjälp. När gruppavtalet är giltigt kan du också beställa dina tjänster på comhem.se/gruppavtal.

Det nya gruppavtalet innebär att du får tillgång till TV Bas, som för närvarande omfattar följande kanaler:

I gruppavtalet ingår också en digital-tv-mottagare. Behöver du ett syskonabonnemang för digital-tv på en annan tv kan du beställa det samtidigt. Vill du teckna ett större tv-abonnemang får du rabatt.

Information om dina tjänster

Kom ihåg att se över din uppsägningstid med din befintliga leverantör om du planerar att säga upp det avtalet i samband med att du tar del av gruppavtalsrabatterade tjänst(er) från Com Hem.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. Du har tillgång till dina gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan Brf Bäcken och Com Hem gäller.

Normal leveranstid är cirka en vecka. För mer detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt välkomstbrev. Alla priser är per månad inklusive moms. Com Hem förbehåller sig rätten att justera priser.

Är du redan kund hos Com Hem?

I de flesta fall får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang på motsvarande tjänst.

Kontakta Com Hem om du har några frågor. Du når deras kundservice på telefon 0775-17 17 20, med öppettider vardagar 08.00-19.00 och helger 09.00-18.00.

Släpp inte in obehöriga i fastigheten

Styrelsen har fått signaler om att det förekommit droghandel i anslutning till vår fastighet, samt att obehöriga vistats i bland annat trapphus. Vi vill därför uppmana dig att alltid kontrollera att ytterdörrar stängs ordentligt. Det gäller särskilt källaringången på Armfeltsgatan 18 och de tre källaringångarna på baksidan av fastigheten längs med Artillerigatan. Dörrar som öppnas och stängs automatiskt bör du kontrollera att de går i lås ordentligt.

Tänk också på att aldrig ställa upp ytterdörrar obevakade, och släpp aldrig in främmande personer i fastigheten.