Sommar-kom-ihåg

Här kommer några kom-ihåg inför sommar och ledigheter:

 • Behöver du hjälp under sommaren finns vår fastighetsförvaltning som kan hjälpa till med det mesta. Kontaktuppgifter för felanmälan hittar du här. Styrelsen tar ett litet sommaruppehåll och kommer inte alltid vara tillgänglig.
 • Det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller på föreningens tomtmark. Det innebär risk för brand, plus att matos kan störa dina grannar.
 • Sommartider är också tyvärr inbrottstider. Om du ska resa bort är det bra att meddela dina närmsta grannar så de kan hålla lite extra koll. Be också gärna någon komma och ta bort posten innanför dörren och titta till blommorna.
 • Ställ aldrig upp ytterdörrar obevakade, och släpp aldrig in främmande personer i fastigheten.

Styrelsen passar på att önska en riktigt trevlig sommar!

Sophantering + inför årsstämman

Hushållssopor – tänk på det här

Sophämtarna är missnöjda med hur vi hanterar våra hushållssopor. Så en uppmaning till alla medlemmar: släng enbart hushållssopor i sopnedkasten. Du får till exempel inte slänga glas i hushållssoporna. Glas riskerar att skära sönder sopsäckarna, med kladdiga sopor på golvet som följd, vilket hände nyligen.

Glas, plast, metall ska du lämna på återvinningsstationen. Stockholms mobila miljöstation tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. I våra återvinningsrum får du enbart lämna tidningar, kartonger, glödlampor och små batterier.

Läs mer om återvinning – tips och länkar

Inför årsstämman

Förslag till stadgeändring

Läs om förslagen till stadgeändringar som rör bostadsrättshavarens ansvar, förändring i lägenhet och uppsägning av bostadsrättsinnehavare (förverkandegrunder).

Förslag till stadgeändring

Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie:

 • Hans Dyhrfort, omval ett år
 • Ing-Marie Gren, omval två år
 • Moritz Weiss, omval ett år
 • Lisen Almgren, ett år kvar
 • Urban Öberg, omval två år
 • Stefan Nacksten, ett år kvar

Suppleant:

 • Sebastian Scheiman, ett år kvar

Revisorer:

 • Ordinarie: Johan Björlin, omval ett år
 • Auktoriserad revisor: Föreningsstämman föreslås besluta om förnyat uppdrag för auktoriserade revisorn Margareta Kleberg.

Arvoden:

Föreningsstämman föreslås besluta

 • att styrelsearvoden höjs från 3,5 prisbasbelopp till 4,0 prisbasbelopp
 • att arvode till suppleant höjs från 0,02 prisbasbelopp till 0,03 prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte
 • att arvodet för den föreningsvalde revisorn höjs från 0,4 prisbasbelopp till 0,5 prisbasbelopp
 • att för arbetsinsatser utöver det normala styrelsearbetet ska ersättning utgå som tidigare med 250 kronor per timme.

Valberedningen som lämnat dessa förslag består av  Mats Rygart (sammankallande), Kalle Skybrant samt Tord Elfwendahl.

Årsstämma + trädgårdsstatus

Välkommen till årsstämma!

Årsstämman äger rum onsdag den 28 juni kl. 18:30. Kallelse har du fått i din brevlåda.

Stämman äger rum i föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången.

Trädgårdsstatus

Under våren har upprustningen av trädgården startat med beskärning av buskar vid Mässen 14 och 15 för att de ska växa bättre. Skötseln har satt igång med gräsklippning och beskärning av stamskott på lindarna utefter Artillerigatan. De förstörda syrenträden på baksidan av Armfeltgatan kommer att ersättas av likvärdiga träd under hösten.

Och nu har vi två uppsättningar trädgårdsmöbler på plats!

Ändrat datum + plats för årsstämman

På grund av interna problem hos SBC har de inte kunnat leverera bokslutet i tid.  Vi blir därför tvungna att skjuta på årsstämman vilket vi verkligen beklagar.

Ny tid för stämman är onsdag den 28 juni kl. 18:30. Stämman äger rum i föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången.

Kallelse kommer. Årsredovisning kommer finnas tillgänglig att laddas ner från webbplatsen. Fullmakt att företräda medlem på stämman kan du ladda ner här.