Fixit pop-up 10 april – för det där du inte orkar, kan eller vill

På lördag den 10 april kommer Fixit till oss för att hjälpa till med allt det där som du inte orkar, vill eller kan göra själv.

Det är vår förvaltare som genomför den här pop-up-aktiviteten och erbjuder sina tjänster på ett enkelt sätt till fasta priser (det finns självklart saker som är lite mer komplicerade och där kanske det inte går att lämna ett fast pris).

Kanske har du en kran som droppar, en möbel som behöver monteras, en tavla som ska upp på väggen? Eller behöver du hjälp med att åka till återvinningen med en massa skräp som blivit stående? Kom ner till Fixits bil som står parkerad på föreningens område på lördag den 10 april mellan klockan 10–13 och berätta vad du vill ha hjälp med. Antingen ordnar Fixit det direkt, eller så bokar du en tid när det passar.

Fixit bjuder på kaffe, kaka och en pratstund om du vill. Och du betalar enkelt med kort. Välkommen!

Nu effektiviserar vi värmesystemet

Vi har tecknat avtal med Stockholm Energi om ett bättre styrsystem för fördelning av värmen till fastigheterna och lägenheterna.

Idag styrs tillförseln av värme till lägenheternas element utifrån aktuell utomhustemperatur. Med värmeoptimeringssystemet Intelligy får vi en bättre styrning av värmetillförseln, med en jämnare och behagligare inomhustemperatur som resultat. Föreningens värmekostnader blir också lägre.

Så här fungerar det

En sensor kommer att installeras i ca 60 lägenheter, jämnt fördelade. Ungefär en lägenhet på varje våningsplan utrustas med en sensor. Fördelningen av sensorerna har också tagit hänsyn till lägenhetens läge på respektive våningsplan. Du som bor i en berörd lägenhet kommer inom kort få mer information i din brevlåda.

Med hjälp av sensorn kommer Stockholm Energi och vi sedan att kunna mäta och analysera värmetillförseln i våra fastigheter. Sensorn är inte ett värmereglage för lägenheterna, utan samlar endast in mätvärden som sedan analyseras. Mätvärdena hämtas automatiskt, ingen manuell avläsning kommer ske.

Radonmätning i våra fastigheter

Med start under vecka 7 kommer radonmätning att utföras i fastigheterna. Mätningen kommer att göras i ett urval av lägenheterna. Mätningen görs med hjälp av dosor som placeras i lägenheterna, och pågår under två månader.

Det är viktigt att mätningen kan göras i alla utvalda lägenheter. Föreningen ansvarar för att radonhalten inte överstiger fastställda gränsvärden, vilket kan vara skadligt för människors hälsa.

De lägenheter som är utvalda kommer att få mer information i brevlådan senast vecka 5.

Container för grovsopor – passa på att rensa!

Den 26 januari ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningsstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.

Alltså, passa på att ta en titt i ditt förråd, i cykel- och barnvagnsrum och se om det är saker du kan rensa ut.

Vi byter fastighetsförvaltare

Från och med 2021 är det Storholmen Förvaltning som sköter föreningens tekniska förvaltning och fastighetsskötsel.

Detta innebär att det från och med den 1 januari är nya kontaktuppgifter som gäller vid felanmälan:

  • Personlig service helgfria vardagar kl. 7—21 via telefon 0771-786 746.
  • Felanmälan dygnet runt via formulär på Storholmens webbplats eller via e-post info@storholmen.se.
  • Vid fel på hissar kontaktar du ITK AB, telefon 08-564 350 10.
Vid akuta problem

När det är fara för hus och person efter kl. 21.00 samt helger: ring Dygnet Runt Fastighetsjour AB, telefon 08-18 70 00. Observera att du själv kan bli fakturerad kostnaden för jouranmälan om ärendet inte är akut.

Personlig service för boende

Storholmen erbjuder även personlig service med till exempel målning, montera möbler, slänga skräp samt transporter. Denna service betalar du själv. Kontakta Storholmen via e-post  fixit@storholmendirekt.se om du är intresserad.