Flytta din cykel/moped idag!

Påminnelse: flytta din cykel och/eller moped senast idag

Med start måndag 21 mars kommer samtliga cykelparkeringar som finns runt husen att rengöras. Om du har din cykel eller moped stående på någon av cykelparkeringarna behöver du omgående flytta undan den tillfälligt.

Om det står cyklar eller mopeder kvar efter detta datum kommer låsen att klippas upp och cyklarna och mopederna tas om hand och förvaras i högst 6 månader.

Flytta din cykel – plus om skyddsrum och föreningens Facebook-grupp

Flytta din cykel

Under vecka 12 kommer samtliga cykelparkeringar som finns runt husen att rengöras. Om du har din cykel stående på någon av cykelparkeringarna behöver du flytta undan den senast den 20 mars. Om det står cyklar kvar efter detta datum kommer låsen att klippas upp och cyklarna tas om hand och förvaras i högst 6 månader. Saknar du din cykel får du kontakta styrelsen för att få tillbaka den.

Skyddsrum

I föreningens fastighet finns totalt fem stycken skyddsrum. Skyddsrummen används idag till andra ändamål, men ska vara redo att tas i bruk inom 48 timmar. På vår webbplats finns nu information om skyddsrummen och vad du själv behöver tänka på.

Skyddsrum

Brf Bäcken nu på Facebook

Behöver du hjälp att handla mat eller medicin? Vill du efterlysa din bortsprungna katt? Söka barnvakt? Varna om något misstänkt? Sälja en soffa? Eller tipsa om något som kan gynna grannskapet? Nu finns Facebook-gruppen ”Vi som bor i Brf Bäcken”, ett forum för vår föreningsvardag. Alla boende i föreningen samt kommersiella hyresgäster är välkomna! Gruppen administreras ideellt av Magdalena och Eric Langenskiöld på Artillerigatan 76.

Facebook-gruppen Vi som bor i Brf Bäcken

Tänk på att all kommunikation med styrelsen sker enligt vad som anges på föreningens webbplats, och inte via Facebook-gruppen.

Tester på fjärrvärmenätet 1 februari

Den 1 februari kommer Stockholm Exergi utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm.  Värmeuttaget i fjärrvärmecentralen kommer begränsas tillfälligt, vilket innebär att temperaturen i elementen kan sjunka tillfälligt. Leveransen av varmvatten kommer inte att påverkas.

Testerna förväntas pågå från klockan 08:00 till ca 12:00.

Släng grovsopor 25 januari

Den 25 januari ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.

Låt oss hjälpas åt att hålla gemensamma utrymmen snygga!

Vi vill påminna om att grovsopor slänger du antingen i containern som ställs upp fyra gånger om året, eller på närmaste återvinningscentral.

I vår egen källsortering (garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18) kan du enbart slänga:

  • tidningar och annat papper
  • kartonger – vik ihop kartongerna först så ryms det mer i varje kärl
  • små batterier
  • glödlampor.

Glas, plast, metall och allt annat lämnar du på närmaste återvinningsstation.

kom ihåg:

  • Som medlem är du självklart skyldig att följa föreningens ordningsregler och stadgar. Men kom ihåg att detta även gäller för till exempel hantverkare som du anlitar, inneboende och andrahandshyresgäster.