Radonmätning i våra fastigheter

Med start under vecka 7 kommer radonmätning att utföras i fastigheterna. Mätningen kommer att göras i ett urval av lägenheterna. Mätningen görs med hjälp av dosor som placeras i lägenheterna, och pågår under två månader.

Det är viktigt att mätningen kan göras i alla utvalda lägenheter. Föreningen ansvarar för att radonhalten inte överstiger fastställda gränsvärden, vilket kan vara skadligt för människors hälsa.

De lägenheter som är utvalda kommer att få mer information i brevlådan senast vecka 5.