Rensning och städning i våra cykel- och barnvagnsrum

Rensning och städning i våra cykel- och barnvagnsrum

 

Fredagen den 16 december påbörjas rensningen av cyklar och övriga ägodelar i cykel- och barnvagnsrummen.

 

Du som ännu inte hunnit med att märka dina ägodelar har nu en sista möjlighet att göra detta.

Lappar med årtal finns att hämta i återvinningsrummet Artillerigatan 78.

Glöm inte pulkor och kälkar samt övriga ägodelar som förvaras i dessa utrymmen.

 

Ägodelarna skall vara märkta med namn adress och telefonnummer samt lappen med föreningens logga och årtal 2016

 

Cyklar och övriga ägodelar kommer att förvaras i ett separat förråd som styrelsen har nyckel till.

Om du saknar att din cykel, barnvagn etc och vill få tillbaka dessa kontakta Ewa Broms via e-post: ewa.broms@bliwa .se