Rensning och städning i våra cykel- och barnvagnsrum

Mellan 20 november och 5 december ber vi er att märka era cyklar barnvagnar etc som finns i dessa utrymmen, gäller även återvinningsrummet Artillerigatan 78 där det finns barncykel-och barnvagnsparkering.

Glöm inte pulkor och kälkar samt övriga ägodelar som förvaras i dessa utrymmen.

Ägodelarna skall vara märkta med namn adress och telefonnummer samt lappen med föreningens logga och årtal 2016. Lappen med årtal finns i varje port att hämta.

Cyklar och övrigt som är omärkta efter 5 december kommer att transporteras till annan lokal inom vår Brf.

Information om denna lokal kommer.

Cyklar och övriga ägodelar som ej hämtats ut inom tre månader kommer att skrotas.

Märkta cyklar mm får en tillfällig plats för att cykel- och barnvagnsrummen skall kunna städas.

Information om detta meddelas senare.

Med vänlig hälsning Styrelsen