Släng grovsopor 25 januari

Den 25 januari ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.

Låt oss hjälpas åt att hålla gemensamma utrymmen snygga!

Vi vill påminna om att grovsopor slänger du antingen i containern som ställs upp fyra gånger om året, eller på närmaste återvinningscentral.

I vår egen källsortering (garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18) kan du enbart slänga:

  • tidningar och annat papper
  • kartonger – vik ihop kartongerna först så ryms det mer i varje kärl
  • små batterier
  • glödlampor.

Glas, plast, metall och allt annat lämnar du på närmaste återvinningsstation.

kom ihåg:

  • Som medlem är du självklart skyldig att följa föreningens ordningsregler och stadgar. Men kom ihåg att detta även gäller för till exempel hantverkare som du anlitar, inneboende och andrahandshyresgäster.