Släng grovsopor 5 oktober

Den 5 oktober ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

OBS! Allt som står i gångar på vinden och i källaren kommer att slängas den 5 oktober. Detta på grund av att det inte är tillåtet att lagra saker utanför det egna förrådet eller lokalen.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.