Sophantering + inför årsstämman

Hushållssopor – tänk på det här

Sophämtarna är missnöjda med hur vi hanterar våra hushållssopor. Så en uppmaning till alla medlemmar: släng enbart hushållssopor i sopnedkasten. Du får till exempel inte slänga glas i hushållssoporna. Glas riskerar att skära sönder sopsäckarna, med kladdiga sopor på golvet som följd, vilket hände nyligen.

Glas, plast, metall ska du lämna på återvinningsstationen. Stockholms mobila miljöstation tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. I våra återvinningsrum får du enbart lämna tidningar, kartonger, glödlampor och små batterier.

Läs mer om återvinning – tips och länkar

Inför årsstämman

Förslag till stadgeändring

Läs om förslagen till stadgeändringar som rör bostadsrättshavarens ansvar, förändring i lägenhet och uppsägning av bostadsrättsinnehavare (förverkandegrunder).

Förslag till stadgeändring

Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie:

 • Hans Dyhrfort, omval ett år
 • Ing-Marie Gren, omval två år
 • Moritz Weiss, omval ett år
 • Lisen Almgren, ett år kvar
 • Urban Öberg, omval två år
 • Stefan Nacksten, ett år kvar

Suppleant:

 • Sebastian Scheiman, ett år kvar

Revisorer:

 • Ordinarie: Johan Björlin, omval ett år
 • Auktoriserad revisor: Föreningsstämman föreslås besluta om förnyat uppdrag för auktoriserade revisorn Margareta Kleberg.

Arvoden:

Föreningsstämman föreslås besluta

 • att styrelsearvoden höjs från 3,5 prisbasbelopp till 4,0 prisbasbelopp
 • att arvode till suppleant höjs från 0,02 prisbasbelopp till 0,03 prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte
 • att arvodet för den föreningsvalde revisorn höjs från 0,4 prisbasbelopp till 0,5 prisbasbelopp
 • att för arbetsinsatser utöver det normala styrelsearbetet ska ersättning utgå som tidigare med 250 kronor per timme.

Valberedningen som lämnat dessa förslag består av  Mats Rygart (sammankallande), Kalle Skybrant samt Tord Elfwendahl.