Stadgar

Nu finns föreningens godkända stadgar som antogs på föreningsstämman i maj