Stadgar, Årsredovisning och ny Mäklarinformation

I dagarna har styrelsen fått de nya stadgarna godkända och finns nu på hemsidan.

2017 årsredovisning finns också tillgänglig.

Mäklarna har fått en uppdaterad mäklarinformation