Stamspolning

Under veckorna 36 och 37 (5/9 – 14/9) kommer Lybecks Högtryckstjänst att utföra stamspolning i våra fastigheter. De kommer att avisera varje lägenhet ca 1 vecka före.

Tidsplanen är:

Måndag 5 september Artillerigatan 74, 86. 25 lgh.

Tisdag 6 september Artillerigatan 76. 19 lgh.

Onsdag 7 september Artillerigatan 78. 18 lgh.

Torsdag 8 september Artillerigatan 80. 18 lgh.

Fredag 9 september Artillerigatan 82. 17 lgh.

Måndag 12 september Artillerigatan 84. 18 lgh.

Tisdag 13 september Armfeltsgatan 18,20,26. 25 lgh.

Onsdag 14 september Armfeltsgatan 22, 24. 24 lgh.

Lokaler utförs samma dag som den port de befinner sig vid.

Det är av största vikt att de kan utföra spolning från alla lägenheter och lokaler varför vi uppmanar alla att följa den instruktion som finns att läsa i Lybecks avisering.

Beskrivning av arbetet:

Högtrycksspolning med hetvatten sker från vattenlåset under diskbänken, från golvbrunn i våtutrymme samt från tvättställ i ev separat wc. Grenledningar rensas ut till stam samt ner och förbi underliggande våningsplan, vattenlås rensas under arbetet. Arbetet påbörjas på markplan och avslutas på översta planet. Arbetet avslutas genom att högtrycksspolning utföres av huvudledningen genom garage till sanslutningspunkt i gatan.

Brf Bäcken i Stockholm

Styrelsen