Stamspolning i oktober

Spolning av fastighetens stammar är beställd. Arbetet påbörjas den 6 oktober och kommer att ta en dryg vecka totalt. Vi återkommer med en närmare tidsplan.

Spolning av fastighetens avloppsstammar gör att avloppen hålls rena och rörens livslängd förlängs.