Stamspolning

Styrelsen har beställt stamspolning av hela fastigheten på Artillrigatan.

Detta kommer att utföras V-36 och V-37 det vill säga med början den 5: septeber och skall vara avslutat den 16:e

Avisering kommer att ske måndagen den 29:e augusti i portar och i brevinkasten.

Spolningen startar i Artilllerigatan 74 och går sedan uppåt till Armfeltsgatan 86.