Systemunderhåll

Torsdagen 23/1-2020 mellan 17.00-24.00 kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på bokningssystemet. Detta innebär att web-bokning och appen kommer ligga nere för boende och kan ej användas under denna tid. Detta innebär att  bokning av tvättstugor inte kommer kunna ske under denna tid, däremot kommer ni kunna nyttja pass som redan är i bokade under denna tid.
Styrelsen