Test av fjärrvärmenätet 14 december

måndag den 14 december utför Stockholm Exergi tester på fjärrvärmenätet. Testerna pågår mellan kl 8.00-12.00.  Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna och temperaturen på elementen kan sjunka tillfälligt. Leveransen av varmvatten kommer inte att påverkas.