Tester på fjärrvärmenätet 1 februari

Den 1 februari kommer Stockholm Exergi utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm.  Värmeuttaget i fjärrvärmecentralen kommer begränsas tillfälligt, vilket innebär att temperaturen i elementen kan sjunka tillfälligt. Leveransen av varmvatten kommer inte att påverkas.

Testerna förväntas pågå från klockan 08:00 till ca 12:00.