Ventilationskontroll på Artillerigatan

På tisdagen den 21 maj 2024 startar en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten på Artillerigatan. Arbetet kommer pågå veckan ut.

Viktigt att veta:

  • För att kunna göra arbetet snabbt och effektivt ska spjället i din öppna spis vara stängt och alla friskluftventiler ska vara öppna.
  • Om du har paxfläktar i badrum och toaletter ska dessa monteras ner.
  • Om du har köksinredning som täcker imventilen i köket ska detta monteras ner så att teknikern kommer åt ventilen för mätning.

Om det inte går att utföra ventilationskontrollen vid angivet tillfälle får du själv stå för kostnaderna för ett återbesök. Vi vill påminna om att du enligt föreningens stadgar är skyldig att lämna tillträde till din lägenhet för den här typen av arbete.

Mer information med datum och tidpunkt för kontroll kommer ca. en vecka före arbetets start med en lapp i brevlådan.

Ventilationskontrollen görs för att se till att ventilationssystemet fungerar effektivt, uppfyller alla lagstadgade krav och att inomhusmiljön i våra lägenheter och lokaler är hälsosam att vistas i.