Vib nr 3

Nu finns julnummret av föreningens informationsblad Vi I Bäcken nr 3 att läsa.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.