Årsstämman Ändrad Lokal

Stämman 16 juni kl 19 – ny lokal


Årsstämma

Stämman 16 juni kl 19.00 – Påminnelse


Årsstämman

Inför årsstämman är årsredovisningen distribuerad i brevlådorna.
Där finns också dagordningen.
Valberedningens förslag finns att hämta under valberedning på hemsidan.
Behöver du fullmakt så finns den att hämta under årsmöte nedanför stämmoprotokollen och utanför föreningslokalen.
Välkommen styrelsen

Tänk på att hålla avstånden


Eldningsförbud upphör

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Nu kan vi åter elda i våra öppna spisar

Eldningsförbudet  har nu upphört

Var bara uppmärksammad på om det skull läcka ut rök
från rökgasluckorna eller från fläktlucka i taket på vindsplanet
så att ingen ringer brandkåren i onödan.

Hälsningar
Styrelsen


Årsstämman

 

NY TID FÖR STÄMMAN.

Ordinarie föreningsstämman är på grund av coronaläget flyttad till:

Tisdag 16 juni 2020 kl 19

(reservation för att datumet eventuellt kan komma att ändras igen- allt beroende på smittläget)

Hälsningar
Styrelsen


Städning

 

 


Inbrott i lokal

Styrelsen ber samtliga medlemmar om uppmärksamhet

Det har skett ett inbrott hos en av våra hyresgäster.

Ni ombedes omgående kontrollera era förråd på vind och i källare.

I föreningen har vi ett skalskydd för vår säkerhet.

Styrelsen vill påminna er om att inte släppa in personer som ni inte känner genom att vara vänliga.

Denna vänlighet måste omedelbart upphöra.

Kontrollera alltid att ytterdörrar stängs efter er och att ingen annan kommer in efter er.

Ställ aldrig upp en ytterdörr utan bevakning gäller även hantverkare etc.

Detta är ytterst viktigt för er personliga säkerhet.

Styrelsen

 


Corona info


Strömavbrott

Strömavbrott i fastigheten Artillerigatan 74-86

Tisdag 25/2 kl 11 – ca 13.

Strömavbrottet påverkar endast fastighetens elförsörjning – ej lägenheterna.

Det innebär att det finns ingen belysning i trapphus, vindar, källarkorridorer,

dörröppnare och tvättmaskinerna är avstängda.

Tvättmaskiner Grön o Blå på Armfeltsgatan påverkas ej.

Relacom skall byta några transformatorer på inkommande ledningar.

Hälsningar
Styrelsen


ELDNINGSFÖRBUD

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Styrelsen har nu åtgärdat problemet i trapphus 78
Med gott resultat.
Proveldning utfördes i helgen.

Eldningsförbudet på Artillerigatan 78 har nu upphört

Styrelsen har beslutat att gå vidare med att åtgärda resten av huset.
Vi avvaktar nu en offert från ventilationsfirman för resterande åtgärder och en tidsplan.
Vi tar ett trapphus i taget så vi kan testa varefter och släppa på eldningsförbudet.

För vidare information se trapphustavlorna

Styrelsen