Sophantering

Hushållsavfall

I trapphusen har vi sopnedkast för hushållsavfall. Avfallspåsen får inte vara större än 25-30 liter och vara väl hopknuten eller igentejpad.

Källsortering

Källsortering för återvinning finns i garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18.

Här kan du slänga:

 • tidningar och annat papper
 • kartonger – vik ihop kartongerna först så ryms det mer i varje kärl
 • små batterier
 • glödlampor.

Observera att du inte får lämna någonting annat i återvinningsrummen, och du får inte ställa något på golvet.

Glas, plast och metall, elektriska apparater, elektronik, miljöfarligt avfall och all övrig återvinning lämnar du på återvinningsstation, mobil miljöstation eller på närmaste återvinningscentral, se nedan.

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum i fastigheten. Istället ställs en container upp sex gånger om året där du kan slänga grovsopor. Containern ställs upp utanför Artillerigatan 86, och står kvar i ett dygn. Tänk på att det finns saker som du inte får slänga här, utan som du måste ta med till en återvinningscentral:

Detta får du inte slänga i containern:

 • elektronikavfall (= föremål med sladd eller som är batteridrivna)
 • färg, kemikalier, oljor
 • bildäck
 • kyl, frys
 • batterier, ljuskällor
 • asbest.

Om du slänger något av detta i containern får föreningen betala en straffavgift.

Datum för container 2024

 • 16 januari
 • 12 mars
 • 14 maj
 • 17 september
 • 12 november

Återvinningsstationer

Återvinningsstation för glas, plast, metall, kartong, tidningar och små batterier finns på Östermalmsgatan bakom Östra Real.

Mobil miljöstation

Stockholms mobila miljöstation har bytt skepnad till Returrundan, och tar numera emot både ditt farliga avfall, småelektronik, grovavfall och saker till återbruk. Registrera dig för påminnelse via sms, så får du en kostnadsfri påminnelse när Returrundan kommer till vårt område.

Läs mer om Returrundan och registrera dig för sms-påminnelse

Returrundans turlista

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna det mesta: grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas in i återbruket, finns på varje återvinningscentral.

Återvinningscentraler i Stockholm

Osäker på hur du ska sortera?

Är du osäker på vad som är miljöfarligt avfall eller ej, så kan du kolla i  Stockholms stads ”Så här sorterar du A-Ö”.