Sophantering

I föreningen finns olika alternativ för avfallshantering.

Hushållsavfall

I trapphusen har vi sopnedkast för hushållsavfall. Avfallspåsen får inte vara större än 25-30 liter och vara väl hopknuten eller igentejpad. För tidningar och kartonger samt lampor och batterier finns behållare i ”garaget ” Artillerigatan 78 och på Armfeltsgatan 18 finns behållare för tidningar.

Grovsopor

En container för grovsopor kommer fyra gånger per år. För datum, se Grovsopor. Den ställs upp på Artillerigatan och står i ett dygn. Observera att inget elavfall får slängas i containern.

Övrigt lämnas vid sopstationer och återvinningsstationer eller till miljöbilen se Återvinningsstationer.