Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det alltid tillstånd från styrelsen. Det regleras i bostadsrättslagen. Du kan ansöka om andrahandsuthyrning för högst ett år i taget. Du betalar en avgift på 300 kronor per månad för andrahandsuthyrningen.

Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.  Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10. Uthyrning utan styrelsens medgivande kan leda till att du förlorar nyttjanderätten till bostadsrätten. Andrahandsuthyrning ska anmälas till Skatteverket.

Airbnb och liknande

Korttidsuthyrning som till exempel Airbnb (det vill säga hotelliknande uthyrning) är inte tillåten.

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

  1. Ta del av det som står i föreningens stadgar §47 och §49.
  2. Fyll i ansökningsblanketten. Du kan antingen fylla i blanketten direkt på din dator eller mobil, eller ladda ner blanketten, skriva ut och fylla i för hand. Har du fyllt i blanketten digitalt mejlar du den till info@brfbacken.com. Om du har skrivit ut blanketten och fyllt i lägger du den  i styrelsens brevlåda i entrén på Artillerigatan 78.
  3. Efter ca 2 veckor får du information om styrelsens beslut. Din ansökan skickas därefter till Botema för handläggning.

Riktlinjer för vad som krävs för att få styrelsens medgivande finns hos bland andra  Fastighetsägarna och Hyresnämnden.

Avgift

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift som för närvarande är 300 kr per månad för den period som uthyrningen gäller. Denna avgift debiteras i sin helhet på första ordinarie avgiftsavi efter godkännandet av uthyrningen. Avgiften återbetalas inte även om perioden för andrahandsupplåtelse skulle förkortas.

Om du får styrelsens medgivande – tänk på att:

  • Du som ägare av bostadsrätten är alltid ansvarig även när den är uthyrd.
  • Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
  • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom, det vill säga följer föreningens trivsel- och ordningsregler.
  • Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt.
  • Hyresgästen får endast använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén, porttelefon och på lägenhetsdörren.
  • Föreningen ska alltid ha aktuella kontaktuppgifter både till den boende och till medlemmen.
  • Det är du som innehavare som ansvarar för att föreningen får tillträde till lägenheten vid behov.

Information om hur hyresgästen registrerar sitt telefonnummer i porttelefonen hittar du här.

Inneboende

Det krävs inget medgivande för att ha en inneboende. Om du däremot vistas på annan ort och låter den inneboende disponera lägenheten helt på egen hand, så blir det en andrahandsupplåtelse och medgivande krävs. Detta gäller också om till exempel föräldrar flyttar och ett barn bor kvar. Även denna form kräver medgivande från styrelsen.