Hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det alltid tillstånd från styrelsen. Det regleras i bostadsrättslagen. Du kan ansöka om andrahandsuthyrning för högst ett år i taget.

Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.  Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10. Uthyrning utan styrelsens medgivande kan leda till att du förlorar nyttjanderätten till bostadsrätten. Andrahandsuthyrning ska anmälas till Skatteverket.

Airbnb och liknande

Korttidsuthyrning som till exempel Airbnb (det vill säga hotelliknande uthyrning) är inte tillåten.

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

 1. Ta del av det som står i föreningens stadgar §47 och §49.
 2. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret nedan. Alternativ: ladda ner och skriv ut blanketten, fyll i och lägg i styrelsens brevlåda i entrén på Artillerigatan 78.
 3. Efter ca 2 veckor får du information om styrelsens beslut.
 4. Din ansökan skickas till SBC för handläggning.

Riktlinjer för vad som krävs för att få styrelsens medgivande finns hos bland andra  Fastighetsägarna och Hyresnämnden.

Om du får styrelsens medgivande – tänk på att:

 • Du som ägare av bostadsrätten är alltid ansvarig även när den är uthyrd.
 • Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
 • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom, det vill säga följer föreningens trivsel- och ordningsregler.
 • Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt.
 • Hyresgästen får endast använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.
 • Föreningen ska alltid ha aktuella kontaktuppgifter både till den boende och till medlemmen.
 • Det är du som innehavare som ansvarar för att föreningen får tillträde till lägenheten vid behov.

Information om hur hyresgästen registrerar sitt telefonnummer i porttelefonen hittar du här.

Avgift

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift som för närvarande är 300 kr/månad för den period som uthyrningen gäller. Denna avgift debiteras i sin helhet på första ordinarie avgiftsavi efter godkännandet av uthyrningen. Avgiften återbetalas inte även om perioden för andrahandsupplåtelse skulle förkortas.

Inneboende

Det krävs inget medgivande för att ha en inneboende. Om du däremot vistas på annan ort och låter den inneboende disponera lägenheten helt på egen hand, så blir det en andrahandsupplåtelse och medgivande krävs. Detta gäller också om till exempel föräldrar flyttar och ett barn bor kvar. Även denna form kräver medgivande från styrelsen.

Formulär och blankett

Fyll i formuläret nedan och skicka in. Eller ladda ner och fyll i ansökningsblankett och lägg i styrelsens brevlåda i entrén på Artillerigatan 78.

  Uppgifter om lägenheten

  Lägenhetsnummer

  Lägenhetens adress

  Lägenhetens storlek

  Lägenhetens postadress

  Om bostadsrättsinnehavaren

  Bostadsrättsinnehavarens namn

  Adress under uthyrningstiden

  Telefon

  Postnummer

  Postadress

  E-post

  Om hyresgästen

  Hyresgästens namn

  Personnummer

  Telefon

  Adress

  Postnummer

  Postadress

  Ansökan avser uthyrning under tiden
  Ansökan kan endast omfatta upp till ett år i sänder och jämn kalendermånad.

  Skäl för uthyrning