Byte av ventiler och termostater i samtliga lägenheter och lokaler

I höst byter vi ventiler och termostater i samtliga lägenheter och lokaler, och justerar värmesystemet. Det medför att komforten i din lägenhet kommer att bli bättre. Arbetet startar i månadsskiftet oktober-november. Entreprenören kommer att behöva tillträde till din lägenhet och till alla lokaler.

Du är skyldig att ge tillträde till din lägenhet

Tänk på att det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att ge tillträde till din lägenhet för att vi ska kunna utföra det här arbetet.

Mer information kommer inom kort

Mer information om datum och nyckelhantering kommer inom kort.