Värmen i våra lägenheter

Värmesystemet i vår fastighet reglerar medeltemperaturen inomhus i fastigheten till +21 grader, oavsett temperatur utomhus. Det innebär att det kan skilja någon grad upp eller ner från 21 grader i respektive lägenhet. I och med att vi mäter temperaturen inomhus och tillför värme därefter så får vi en jämn temperatur inomhus oberoende av temperaturen utomhus (förutom sommartid då systemet inte tillför någon värme).

För att mäta temperaturen och kontrollera att den ligger rätt nivå i just din lägenhet, bör du placera termometern mitt i lägenheten på ca. 1,5 meters höjd. Mät inte nära element, fönster eller där solen ligger på.

Så här fungerar värmesystemet

Sensorer har installerats i ca 60 lägenheter, jämnt fördelade (ungefär en lägenhet på varje våningsplan). Fördelningen av sensorerna har också tagit hänsyn till lägenhetens läge på respektive våningsplan.

Med hjälp av sensorn kan Stockholm Energi och vi mäta och analysera värmetillförseln i våra fastigheter. Sensorn är inte ett värmereglage för lägenheterna, utan samlar endast automatiskt in mätvärden som sedan analyseras. Med det här systemet får vi en bättre styrning av värmetillförseln, och föreningens värmekostnader blir också lägre.

Luftning av element

Om du tror att dina element kan behöva luftas, så ska du inte göra det själv. Senare i höst kommer tillfälle ges att få hjälp med detta, vi återkommer med mer information. Om  du har ett akut problem med värmen gör du en felanmälan via Storholmens webbplats .

Nu fungerar kontaktformulären igen

Nu fungerar kontaktformulären på vår webbplats. Styrelsen ber om ursäkt för dröjsmål med ärenden som de tekniska problemen har medfört.