Viktigt med rätt adress + container för grovsopor 12 mars

Se till att du är rätt folkbokförd

Att vara korrekt folkbokförd är viktigt av flera anledningar: om olyckan är framme behöver utryckningsfordon veta att de kör till rätt adress, du ska kunna rösta i kommunen du bor i och så vidare. Därför är det din skyldighet att vara korrekt folkbokförd och anmäla när du flyttar. Sedan ett par år tillbaka kan den som medvetet låter bli att göra en flyttanmälan, eller lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket anmälas och dömas för brott.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kasta dina grovsopor den 12 mars

tisdag den 12 mars ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa i lägenhet och förråd och släng saker som du inte vill ha kvar. Tänk dock på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.

Läs mer om hur du hanterar dina sopor  – och om att mobila miljöstationen nu blir Returrundan, med utökad service!

Uppdaterade stadgar

Nu finns föreningens uppdaterade stadgar tillgängliga på vår webbplats.

Stadgar