Dokumentation från informationsmöte + extrastämma

Extrastämma + informationsmöte 7 december 2023

Här hittar du protokoll samt minnesanteckningar från extrastämman och informationsmötet den 7 december 2023. Notera bilagan ”Placering av kärlskåp” som visar den kommande placeringen av sopkärl.

Containerdags – passa på att rensa!

På tisdag den 16 januari ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa i lägenhet och förråd och släng saker som du inte vill ha kvar. Tänk på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.