Informationstavlorna ur funktion

Som du kanske har noterat är informationstavlorna i trapphusen ur funktion, så även bokningstavlan utanför tvättstugan. Felsökning pågår, och fortsätter under måndagen för att åtgärda felet. Tvättstugebokning via appen fungerar dock.

Se till att porten stängs

Nu när det är snö och kallt är det lätt att portarna inte stängs ordentligt. Kontrollera därför att det porten går i lås vid in- och utpassering.