Ändrat datum + plats för årsstämman

På grund av interna problem hos SBC har de inte kunnat leverera bokslutet i tid.  Vi blir därför tvungna att skjuta på årsstämman vilket vi verkligen beklagar.

Ny tid för stämman är onsdag den 28 juni kl. 18:30. Stämman äger rum i föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången.

Kallelse kommer. Årsredovisning kommer finnas tillgänglig att laddas ner från webbplatsen. Fullmakt att företräda medlem på stämman kan du ladda ner här.