Container för grovsopor 9 maj + rättelse om plats för stämman

tisdag den 9 maj ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa i lägenhet och förråd och släng saker som du inte vill ha kvar. Tänk dock på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.

Container för grovsopor

Årsstämma 8 juni – rättelse om plats

Ordinarie årsstämma äger rum torsdag den 8 juni 2023 kl. 18:30. Plats för stämman blir i år Olaus Petri församlingssal, Armfeltsgatan 2. 

Kallelse kommer. Årsredovisning kommer finnas tillgänglig att laddas ner från webbplatsen. Fullmakt att företräda medlem på stämman kan du ladda ner här.