Släng grovsopor 5 oktober

Den 5 oktober ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

OBS! Allt som står i gångar på vinden och i källaren kommer att slängas den 5 oktober. Detta på grund av att det inte är tillåtet att lagra saker utanför det egna förrådet eller lokalen.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.

Stamspolning i oktober

Spolning av fastighetens stammar är beställd. Arbetet påbörjas den 6 oktober och kommer att ta en dryg vecka totalt. Vi återkommer med en närmare tidsplan.

Spolning av fastighetens avloppsstammar gör att avloppen hålls rena och rörens livslängd förlängs.

Nu rensar vi ut cyklar

Den 18 september börjar Storholmen märka samtliga cyklar som finns i cykelrummen och i alla cykelställ som står på föreningens mark. Märkningen består av en vit bricka (se bilden). Detta gäller samtliga cyklar, det vill säga så väl alla typer av barncyklar som vuxencyklar. Vill du ha kvar cykeln tar du bort den vita brickan senast den 1 november.  

Cyklar som har kvar den vita brickan efter den 1 november kommer plockas bort och förvaras i 6 månader. Saknar du din cykel efter detta datum får du kontakta styrelsen för att få tillbaka den. Efter 6 månader skrotas de cyklar som inte har hämtats, oavsett ålder på cykeln. 

 

 

Påminnelse – ta bort din pulka, kälke etc senast 1 september

Kom ihåg – flytta undan din pulka

Pulkor, kälkar, snowracer och liknande ska du förvara i ditt eget förråd. De som för närvarande står i soprummet på Artillerigatan 80 måste tas bort, och det senast den 1 september. Så nu är det sista chansen. Om det mot förmodan finns pulkor etc kvar efter detta datum kommer de att flyttas undan, och du får kontakta styrelsen om du vill få tillbaka den.

Elcyklar, mopeder och pulkor

Tänk på det här när du laddar din elcykel, elskoter etc

När du laddar din elcykel, elskoter eller annat batteridrivet transportmedel måste du alltid ha den under uppsikt. Det är inte tillåtet att ladda den här typen av batterier i föreningens lokaler utan särskilt tillstånd.

Parkering av mopeder, mc mm

Mopeder, vespor och motorcyklar ska parkeras på gatan och inte på gräsmattor eller i våra cykelställ. Du måste ha särskilt tillstånd för att få parkera på föreningens mark.

Ta bort din pulka senast 1 september

Pulkor och kälkar ska du förvara i ditt eget förråd. De pulkor och kälkar som för närvarande står i soprummet på Artillerigatan 80 måste tas bort, och det senast den 1 september. Ska något kastas  – passa på att slänga i containern som kommer den 17 augusti. Om det mot förmodan finns pulkor etc kvar efter detta datum kommer de att flyttas undan.